Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wysyłka
do 24h !
Masz pytanie?
Napisz do nas!
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ECO FUTURE, Tomasz Mroczkowski z siedzibą w Nysie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.eko-ledy.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa przepisy i warunki świadczenia przez ECO FUTURE, Tomasz Mroczkowski, z siedzibą w Nysie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza faktyczną czynność, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, które to współpracują ze Sprzedawcą w zakresie Dostawy towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone nieodpłatne usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login – oznacza indywidualny identyfikator klienta, ustalony przez niego, składający się z ciągu znaków i/lub cyfr, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w sklepie Internetowym. Login jest jednoznaczny z właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Przedsiębiorca – jest osobą fizyczną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 
 11. Rejestracja – oznacza autentyczną czynność, w sposób jaki określa niniejszy regulamin, wymaganą aby Klient mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – oznacza Tomasza Mroczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ECO FUTURE z siedzibą w Nysie (48-303), ul. Sienkiewicza 36/2, NIP: 753 224 20 78; e-mail: [email protected], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie eko-ledy.pl.
 14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość , na zasadach określonych Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług nieodpłatnych udzielanych przez Sklep Internetowy, konieczne jest posiadanie Konta Klienta.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna aby dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło i Login, który jest jednoznaczny z aktualnym adresem e-mail.
 4. W trakcie wypełniania formularza, Klientowi przysługuje prawo do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, akceptacja jego treści przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie Rejestracji na wskazany adres e-mail będący jednocześnie Loginem Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient pozyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę.
 2. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar. Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar oraz Koszty Wysyłki oraz wszystkie koszty dodatkowe jakie jest zobowiązany ponieść.
 3. Złożenie zamówienia stanowi okazanie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotami zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi informację o przyjęciu zamówienia, od tej chwili zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym wypadku realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
  • Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy odbiorze zamówienia (w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia zamówienia).
  • Gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (realizacja następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, zaś Towar wydany zostaje w biurze Sprzedawcy
  • Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system PayU (w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta)
 3. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za Towar nie później niż 30 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia (Zawarcia Umowy).
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta  z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy Kupna – Sprzedaży na odległość.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza obrębem Kraju. Dostawa między krajowa realizowana jest przed wcześniejszym ustaleniem stawki Wysyłki.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W czasie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Roboczych, w godzinach  otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi Towaru wadliwego jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, bez podania przyczyny. W takim wypadku Klient odsyła Towar na swój koszt. Sprzedawca natomiast ma obowiązek zwrócić jedynie cenę produktu oraz najtańszego, zwykłego sposobu dostawy, jaki jest dostępny w sklepie.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni o dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Informacja dotycząca treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, bez podania przyczyny. W takim wypadku Klient odsyła Towar na swój koszt. Sprzedawca natomiast ma obowiązek zwrócić jedynie cenę produktu oraz najtańszego, zwykłego sposobu dostawy, jaki jest dostępny w sklepie.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie takie może zostać złożone przykładowo pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Formularz w formie PDF dostępny jest na Stronie Internetowej Sprzedawcy.
 3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Przedsiębiorców

 1. Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Decyzję w tym zakresie każdorazowo podejmuje Sprzedawca.
 2. Aby skorzystać z odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient będący Przedsiębiorcą powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej, tj.: e-mail: [email protected], w celu uzgodnienia czy taki zwrot towaru jest możliwy. W przypadku akceptacji ze strony Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany odesłać Towar na swój koszt łącznie z dowodem zakupu.
 3. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest przesłać towar na adres Sprzedawcy, tj. ECO FUTURE, Tomasz Mroczkowski, ul Sienkiewicza 36/2, 48-304 Nysa.
 4. Po otrzymaniu Towaru od Przedsiębiorcy, Sprzedawca dokona weryfikacji Towaru w celu zbadania czy nie poosiada on widocznych śladów użytkowania lub czy nie jest uszkodzony.
 5. W przypadku widocznych  śladów użytkowania Sprzedawca odeśle wadliwy Towar na koszt Przedsiębiorcy.
 6. W przypadku gdzie Klient nie odbierze przesyłki, zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki.
 7. W przypadku pozytywnej weryfikacji Towaru nadesłanego w ramach odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Przedsiębiorcę, Sprzedawca zwróci koszt zakupionego Towaru nie później niż 14 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia zwracanego towaru.

§12 Usługi Nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy,
  • Newsletter,
  • Prowadzenie Konta Klienta
 2. Usługi wskazane w §12 ust.1 świadczone są przez 7 dni w tygodniu całą dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru, rodzaju, formy, czasu oraz sposobu świadczenia usług nieodpłatnych.
 4. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Odpowiedzi na pytania do Sprzedającego realizowane są od poniedziałku do piątku.
 5. Rezygnacja z Usługi Formularz do Sprzedającego, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z Usługi Newsletter może korzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, udostępniony na Stronie Internetowej Sprzedawcy.  Następnie na podany adres mailowy Sprzedawca prześle potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej podany przy Rejestracji, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przysyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newsletter’a.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na Zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnianiu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia modyfikację przez Klienta jego danych osobowych, podanych podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji jego zamówień oraz historii zakupów.
 11. Klient, który posiada Konto, może ubiegać się o usunięcie jego Konta przez Sprzedawcę, może zostać ono usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku kiedy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów lub jeżeli Klient dopuści się naruszenia prawa albo postanowień Regulaminu. Sprzedawca ma prawo do zablokowania  dostępu do Konta Klienta również w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa, w szczególności: działaniami hakerskimi. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie podczas Rejestracji, zamówień jednorazowych oraz w ramach świadczenia usług nieodpłatnych, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów,  w celu realizacji zamówień, świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta. Utajenie Danych Osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma pełny dostęp do ich treści, prawo do ich poprawy lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, żądania do zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient nie uregulował należności za Towary.
 7. Sprzedawca chroni dane osobowe Klienta oraz dokłada wszelkich starań by zabezpieczyć je przed dostępem i wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w celu realizacji Dostawy

 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów Sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mają prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapis na nośniku lub pobranie bezpośrednio ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, sporów wynikających z zakłócenia zasad strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych możliwości rozpatrywania reklamacji i zwrotów oraz dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do procedur pozasądowych (rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są na stronach internetowych oraz w siedzibach podmiotów uprawnionych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.
Witryna stworzona na platformie